បភាពអប់រំស្តីពីចរាចរណ៍របស់អង្គការ សុខភាពពិភពលោក (WHO)

សួស្តីប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នា ថ្ងៃនេះ Whatsupkhmer នឹងលេីក​យក រូបភាពអប់រំស្តីពីចរាចរណ៍របស់អង្គការ សុខភាពពិភពលោក (WHO)​និង​រូបភាពផ្សេងៗទាក់ទងស្លាកចរាចរណ៍អោយអ្នកទាំងគ្នាដឹង។

​រូបភាពអប់រំរបស់អង្គការ សុខភាពពិភពលោក (WHO)

បភាពអប់រំស្តីពីចរាចរណ៍របស់អង្គការ សុខភាពពិភពលោក (WHO)

បភាពអប់រំស្តីពីចរាចរណ៍របស់អង្គការ សុខភាពពិភពលោក (WHO)

បភាពអប់រំស្តីពីចរាចរណ៍របស់អង្គការ សុខភាពពិភពលោក (WHO)

បភាពអប់រំស្តីពីចរាចរណ៍របស់អង្គការ សុខភាពពិភពលោក (WHO)

រូបភាពផ្សេងៗទាក់ទងស្លាកចរាចរណ៍

ហាមបត់បញ្ច្រាសទិសចរាចរណ៍

បភាពអប់រំស្តីពីចរាចរណ៍របស់អង្គការ សុខភាពពិភពលោក (WHO)

ហាមចតនៅកន្លែងដែលមានសញ្ញាហាមចត

បភាពអប់រំស្តីពីចរាចរណ៍របស់អង្គការ សុខភាពពិភពលោក (WHO)

ចប់ ផ្លូវសំរាប់រថយន្តដឹកអ្នកដំណើរ ធ្វើចរាចរណ៍ ។

បភាពអប់រំស្តីពីចរាចរណ៍របស់អង្គការ សុខភាពពិភពលោក (WHO)

នៅក្នុងទីប្រជុំជន គ្រប់យានជំនិះត្រូវឈប់ឬចតដាក់ទំនិញឬមនុស្សឡើងចុះនៅចម្ងាយមិនលើសពី ២៥សង់ទីម៉ែត្រ ពីគែមចិញ្ចើមផ្លូវ និងយ៉ាងតិច ៥ ម៉ែត្រ ពីផ្លូវប្រសព្វ ឬផ្លូវបត់ ឬផ្លូវកោង និងចន្លោះយ៉ាងតិច ១០ម៉ែត្រ ពីផ្លូវប្រសព្វ ឬផ្លូវបត់ ឬផ្លូវកោងនៃមហាវិថី។ នៅក្រៅទីប្រជុំជន យានទាំងអស់ត្រូវឈប់ឬចតយ៉ាងតិចបំផុត ១០ម៉ែត្រ ពីផ្លូវប្រសព្វ ឬផ្លូវបត់ ឬផ្លូវកោង។

បភាពអប់រំស្តីពីចរាចរណ៍របស់អង្គការ សុខភាពពិភពលោក (WHO)

បើពិសាគ្រឿងស្រវឹង សូមកុំបើកបរ​​ បំណងល្អពី​ WhatsUpKmer

បភាពអប់រំស្តីពីចរាចរណ៍របស់អង្គការ សុខភាពពិភពលោក (WHO)

ប្រភព៖ whatsupkhmer

  • បភាពអប់រំស្តីពីចរាចរណ៍របស់អង្គការ សុខភាពពិភពលោក (WHO)已关闭评论
  • 15 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/03/26  Category:ចំនេះដឹង
Tags: