ប្រយ័ត្នគាំងជាប់ iCloud អត់អំពើ ក្រោយអាប់ដែតទៅ iOS 9.3

ប្រយ័ត្នគាំងជាប់ iCloud អត់អំពើ ក្រោយអាប់ដែតទៅ iOS 9.3

ក្រោយការចេញឱ្យប្រើប្រាស់ iOS 9.3 វាហាក់បីដូចជាមានបញ្ហាតៗគ្នាមិនចេះឈប់ ឫក៏អាចនិយាយបានថា
ការចេញឱ្យប្រើប្រាស់លើកនេះ មានលក្ខណៈតក់ក្រហល់ពេកក៏ថាបាន។ មិនថាតែ iPhone 5s និង iPad សេរ៊ីខ្ពស់ៗមួយចំនួន
ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថា បានជួបនឹងបញ្ហាដ៏ស្មុគស្មាញមួយ គឺការវាយកូដសម្ងាត់ iCloud Login មិនចូល ក្រោយពេល
ដែលទូរស័ព្ទត្រូវបាន Restore ឫ Update ទៅកាន់ iOS 9.3 ដោយទោះបីជា Password Login មួយនោះ
ត្រឹមត្រូវ 100% ក៏ដោយ។ ទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះដែរ ប្រភពពីគេហទំព័រ Apple ផ្ទាល់បានជួយផ្តល់វិធីសាស្រ្តដោះស្រាយមួយយ៉ាងសាមញ្ញបំផុត
ខណៈបើប្រិយមិត្តណាម្នាក់ជួបបញ្ហានោះ សូមធ្វើតាមវិធីខាងក្រោម:

1. ចូលទៅកាន់ iCloud.com ដោយ Log In តាមរយៈ
PC

2. បើកចូលទៅ Settings រួចអូសរើសយកពាក្យ My Devices

3. ត្រូវច្បាស់ថាអ្នកបានឃើញទូរស័ព្ទដែលអ្នកកំពុងប្រើប្រាស់ ត្រូវបានជាប់ជាមួយនឹង Account ដែលអ្នកបាន Log In
រួចហើយចុចយកពាក្យ Remove Activation Lock ជាការស្រេច

ប្រយ័ត្នគាំងជាប់ iCloud អត់អំពើ ក្រោយអាប់ដែតទៅ iOS 9.3

iTunes ជំនាន់ក្រោយបង្អស់

---------------------------------------

ដោយ: កៅ រក្សា

->->បើមានចម្ងល់ផ្សេងៗទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់
ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS សូមចុច Join ទៅក្នុង Group
iOSPlus
ប្រយ័ត្នគាំងជាប់ iCloud អត់អំពើ ក្រោយអាប់ដែតទៅ iOS 9.3

->->តាមដានជាមួយយើងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃ តាមរយៈទំព័រ

Facebook

Sovann2.com
ប្រយ័ត្នគាំងជាប់ iCloud អត់អំពើ ក្រោយអាប់ដែតទៅ iOS 9.3

ចុះថ្ងៃទី 26 ខែមីនា ឆ្នាំ 2016 ម៉ោង 10:31 ព្រឹក

Sovann2

ព័ត៌មានទូរស័ព្ទអាប់ដេតជារៀងរាល់ថ្ងៃ