បទ «ជីវិតគ្រួសារ» របស់ លាង សុផាឡែន ឆ្លុះបញ្ចាំងពីជីវិតពិតក្នុងគ្រួសារ

ភ្នំពេញ៖ ពាក្យថា «គ្រួសារ» គឺជាពាក្យដែលងាយស្រួល ក្នុងការនិយាយ ប៉ុន្តែតាមពិតទៅជីវិត គ្រួសារ វាបានបង្កប់នូវ បញ្ហារឿងរាវជាច្រើន ដែលក្នុងនោះមានទាំង រឿងសប្បាយ និងទុក្ខ បាននៅលាយឡំជាមួយគ្នាផងដែរ ។

តាមរយៈបទចម្រៀងមួយបទរបស់ កញ្ញា លាង សុផាឡែន «ជីវិតគ្រួសារ» ដែលបានបញ្ជាក់ពីទិដ្ឋភាព ជាក់ស្ដែង នៃជីវិតគ្រួសារមួយ ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពី ជីវិតមនុស្សស្រីម្នាក់ ដែលរៀបការរួចមានគ្រួសារ ត្រូវបានប្ដីក្បត់មានស្រី លួចលាក់ ដែលរហូតឈាន ដល់ការបែកបាក់ និងលែងលះគ្នា ។

តោះចង់ដឹងថា តើជីវិតគ្រួសារមួយនេះ បានជួបនូវរឿងរ៉ាវអ្វីខ្លះនោះ សូមទស្សនាទាំងអស់គ្នា៕