សំលៀកបំពាក់ ពីរម៉ូដសម្រាប់ យុវតីនៅថ្ងៃចុងសប្ដាហ៍

ថ្ងៃចុងសប្ដាហ៍ មកដល់ទៀតហើយ យុវតីខ្វល់ចិត្តក្នុងការ ជ្រើសរើសសំលៀកបំពាក់ សម្រាប់ដើរលំហែកម្សាន្ត ក៏ដូចជាទៅមើលកុន Shopping និងទៅញ៉ាំអីនៅខាងក្រៅ ជាមួយមិត្តភ័ក្ដិមែនទេ?

សំលៀកបំពាក់ ពីរម៉ូដសម្រាប់ យុវតីនៅថ្ងៃចុងសប្ដាហ៍

ថ្ងៃនេះ Sabay សូមណែនាំសំលៀកបំពាក់ពីរម៉ូដដែលស័ក្ដិសមជាមួយនឹងយុវតីសម័យថ្មី ហើយសំលៀកបំពាក់ទាំងពីរម៉ូដនេះ យុវតីក៏អាចស្វែងរកតាមបណ្ដាផ្សារក៏ដូចជាហាងផ្សេងៗបានផងដែរ។

១. ម៉ូដបែប Swag ខោខោវប៊យពណ៌សខ្លីជាមួយអាវក្នុងពណ៌ខ្មៅដោយបន្ថែមអាវក្រៅខោវប៊យពណ៌ស្លែ ដែលមើលទៅកាន់តែស័ក្ដិសមជាមួយនឹងស្បែកជើងកវែងពណ៌ខ្មៅ។

២. ម៉ូដសាមញ្ញៗបែប Cute ស័ក្ដិសមជាមួយយុវតីដែលចូលចិត្តតែងខ្លួនបែបធម្មតាៗ និងមិន Sexy ខ្លាំងអាចពិចារណាលើម៉ូដនេះបានដែលមានសំពត់ខ្លីពណ៌ខ្មៅអាវយឺតពណ៌សបន្ថែមជាមួយនឹងមួកមើលទៅកាន់តែស្រស់ស្អាត។

តោះ…ទស្សនាទាំងអស់គ្នា…!

សំលៀកបំពាក់ ពីរម៉ូដសម្រាប់ យុវតីនៅថ្ងៃចុងសប្ដាហ៍

សំលៀកបំពាក់ ពីរម៉ូដសម្រាប់ យុវតីនៅថ្ងៃចុងសប្ដាហ៍

សំលៀកបំពាក់ ពីរម៉ូដសម្រាប់ យុវតីនៅថ្ងៃចុងសប្ដាហ៍

សំលៀកបំពាក់ ពីរម៉ូដសម្រាប់ យុវតីនៅថ្ងៃចុងសប្ដាហ៍

 ប្រភព៖ សប្បាយ