តើ​សារមន្ទីរ​ជាតិ មាន​រុក្ខជាតិ​អ្វីខ្លះ​?

​ភ្នំពេញ​៖ នៅ​សារមន្ទីរ​ជាតិ​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ មាន​រុក្ខជាតិ​ជាច្រើន​ប្រភេទ លម្អ​នៅតាម​សួនច្បារ និង ទីធ្លា ព្រមទាំង​នៅតាម​របង​សារមន្ទីរ​ផងដែរ​។ រុក្ខជាតិ​ទាំងនេះ បានធ្វើ​ឲ្យ​សារមន្ទីរ​ជាតិ មាន​សម្រស់​កាន់តែ​ស្រស់ស្អាត​បន្ថែមទៀត ខណៈ​សុរិយា​ជះ​ពន្លឺ​ពណ៌​មាស​នៅពេល​ព្រឹក​។

​សូម​អញ្ជើញ​ទស្សនា​រូបភាព​ខាងក្រោម​នេះ​៖  

តើ​សារមន្ទីរ​ជាតិ មាន​រុក្ខជាតិ​អ្វីខ្លះ​?

តើ​សារមន្ទីរ​ជាតិ មាន​រុក្ខជាតិ​អ្វីខ្លះ​?

តើ​សារមន្ទីរ​ជាតិ មាន​រុក្ខជាតិ​អ្វីខ្លះ​?

តើ​សារមន្ទីរ​ជាតិ មាន​រុក្ខជាតិ​អ្វីខ្លះ​?

តើ​សារមន្ទីរ​ជាតិ មាន​រុក្ខជាតិ​អ្វីខ្លះ​?

តើ​សារមន្ទីរ​ជាតិ មាន​រុក្ខជាតិ​អ្វីខ្លះ​?

តើ​សារមន្ទីរ​ជាតិ មាន​រុក្ខជាតិ​អ្វីខ្លះ​?

តើ​សារមន្ទីរ​ជាតិ មាន​រុក្ខជាតិ​អ្វីខ្លះ​?

តើ​សារមន្ទីរ​ជាតិ មាន​រុក្ខជាតិ​អ្វីខ្លះ​?

តើ​សារមន្ទីរ​ជាតិ មាន​រុក្ខជាតិ​អ្វីខ្លះ​?

តើ​សារមន្ទីរ​ជាតិ មាន​រុក្ខជាតិ​អ្វីខ្លះ​?

តើ​សារមន្ទីរ​ជាតិ មាន​រុក្ខជាតិ​អ្វីខ្លះ​?

តើ​សារមន្ទីរ​ជាតិ មាន​រុក្ខជាតិ​អ្វីខ្លះ​?

តើ​សារមន្ទីរ​ជាតិ មាន​រុក្ខជាតិ​អ្វីខ្លះ​?

តើ​សារមន្ទីរ​ជាតិ មាន​រុក្ខជាតិ​អ្វីខ្លះ​?

តើ​សារមន្ទីរ​ជាតិ មាន​រុក្ខជាតិ​អ្វីខ្លះ​?

តើ​សារមន្ទីរ​ជាតិ មាន​រុក្ខជាតិ​អ្វីខ្លះ​?

តើ​សារមន្ទីរ​ជាតិ មាន​រុក្ខជាតិ​អ្វីខ្លះ​?

តើ​សារមន្ទីរ​ជាតិ មាន​រុក្ខជាតិ​អ្វីខ្លះ​?

តើ​សារមន្ទីរ​ជាតិ មាន​រុក្ខជាតិ​អ្វីខ្លះ​?

តើ​សារមន្ទីរ​ជាតិ មាន​រុក្ខជាតិ​អ្វីខ្លះ​?

តើ​សារមន្ទីរ​ជាតិ មាន​រុក្ខជាតិ​អ្វីខ្លះ​?

តើ​សារមន្ទីរ​ជាតិ មាន​រុក្ខជាតិ​អ្វីខ្លះ​?

បុរស​ពិការ​ដៃ សារី សុខចិត្ត រើស​សំរាមតែ​មិន​សុំទាន​សកម្មភាព​ជិះ​កង់​ដើម្បីលើកស្ទួយ​ផលិតផល​ខ្មែរ និង​ជួយ​មន្ទីរពេទ្យ​គន្ធ​បុ​ប្ឆា​