១០​ ម៉ូត​ ត្រៀម​បុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំពីតារា​ស្រី​ល្បី​ៗ​

ឱកាស​ឆ្នាំ​ថ្មី​ជិត​​ចូល​មក​ដល់​ សុភាព​នារី​ទាំង​ឡាយ​ដែល​មិន​ទាន់​រក​បាន​ម៉ូត​សំលៀក​បំពាក់​​ប្រពៃណី​​ទេ​ Sabay សូម​នាំ​អារម្មណ៍​ប្រិយមិត្ត​តាម​ដាន​ម៉ូត​សំលៀក​បំពាក់​ជាមួយ​ សិល្បការិនីល្បីៗនៃ​ព្រះ​រាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​ ជាជំនួយ​ក្នុង​ការ​ស្វែង​រក​ម៉ូត​ផង​ដែរ​​។

 

តោះ​ទស្សនា​ម៉ូត​សម្លៀក​បំពាក់​តារា​ស្រី​​ខាង​ក្រោម​៖

 

  (ទឹម រដ្ឋា)

 

១០​ ម៉ូត​ ត្រៀម​បុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំពីតារា​ស្រី​ល្បី​ៗ​

 

(កែវ ពេជ្រពិសី)

 

១០​ ម៉ូត​ ត្រៀម​បុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំពីតារា​ស្រី​ល្បី​ៗ​

 

(អ៊ុន អាលីហ្សា)

 

១០​ ម៉ូត​ ត្រៀម​បុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំពីតារា​ស្រី​ល្បី​ៗ​

 

(ដួង ម៉ានិច)

 

១០​ ម៉ូត​ ត្រៀម​បុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំពីតារា​ស្រី​ល្បី​ៗ​

 

 (ស្រី ម៉ានីកា)

 

 

១០​ ម៉ូត​ ត្រៀម​បុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំពីតារា​ស្រី​ល្បី​ៗ​

 

 (គង់ វង្សយ៉ាទី)

 

១០​ ម៉ូត​ ត្រៀម​បុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំពីតារា​ស្រី​ល្បី​ៗ​

 

 (សូដា នីតា)

 

១០​ ម៉ូត​ ត្រៀម​បុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំពីតារា​ស្រី​ល្បី​ៗ​

 

 (យ៉ែម ស្រីពេជ្រ)

 

១០​ ម៉ូត​ ត្រៀម​បុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំពីតារា​ស្រី​ល្បី​ៗ​

 

( ព្រះកាយច័ន្ទ)

 

១០​ ម៉ូត​ ត្រៀម​បុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំពីតារា​ស្រី​ល្បី​ៗ​

 

 (មាស ថនស្រីណៃ)

 

១០​ ម៉ូត​ ត្រៀម​បុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំពីតារា​ស្រី​ល្បី​ៗ​

 

ប្រិយមិត្ត​មាន​រើស​បាន​ម៉ូត​​ពេញ​ចិត្ត​ហើយ​ឬ​នៅ​?

 

អត្ថបទ៖ ថា ម៉ាលីដា