ជនពិការ​នៅ​កម្ពុជា ក៏​ចេះ​ផលិត​នំ Cookie ហើយក៏​អាច​ប្រជែង​ទៅលើ​ទីផ្សារ​ក្នុងស្រុក និង​ក្រៅ​ស្រុក​បាន​

(​ភ្នំពេញ​)៖ លោក ឯម ច័ន្ទ​មករា អគ្គលេខាធិការ​ក្រុមប្រឹក្សា​សកម្មភាព​ជនពិការ និង​ក្រុមការងារ នាពេល​ថ្មីៗ​នេះ​បាន​ចុះទៅ ទស្សនកិច្ច​រោងចក្រ​ផលិត​នំ​ខ្នាតតូច​មួយ នៃ​គម្រោង​របស់​ក្រុមហ៊ុន Familiar Co., Ltd. នៃ​ប្រទេស​ជប៉ុន ដែល​បាន​ផ្តល់ប្រាក់​ជំនួយឥតសំណង ចំនួន 59,995,000JPY មក​កម្ពុជា​ដើម្បី​ជួយ​ដល់​ជនព