ក្រសួង​ធនធានទឹក និង​ឧតុនិយម បង្ហាញ​រូបភាព ដើម្បី​ស្វែងយល់ ពី​បាតុភូត ផ្គរ រន្ទះ និង​ខ្យល់​កន្ត្រាក់​

dnt-news : យោងតាម​ការផ្សាយ​រប​ស់​ក្រសួង​ធនធានទឹក និង​ឧតុនិយម​កាលពី​ថ្ងៃទី ២៧ មីនា ២០១៦ ម្សិលមិញ បានបង្ហាញ​នូវ​រូបភាព​ជាច្រើន​សន្លឹក បញ្ជាក់​ពី​បាតុភូតធម្មជាតិ ភ្លៀង ផ្គរ រន្ទះ និង​ខ្យល់​កន្ត្រាក់ ដើម្បី​ឲ្យ​ប្រជាពលរដ្ឋ​ទាំងអស់​មានការ​ប្រុងប្រយ័ត្ន​ខ្ពស់ ចំពោះ​បាតុភូតធម្មជាតិ​មួយ​នេះ​។