ស្រី​ស្រស់​បើក​សេវា​ឌុប​ភ្ញៀវទេសចរ​ដើរកំសាន្ត

dnt-news : ​នៅ​ស្រុក​ខ្មែរ​ពីមុនៗ​មក​ពុំ​ដែលមាន​ទេ​ចំពោះ​នារី​ជា​អ្នករត់ម៉ូតូឌុប ដោយសារតែ​សេវាកម្ម​នេះ​គេ​ច្រើន​ផ្តោតទៅលើ​បុរស​ប៉ុណ្ណោះ ។ ប៉ុន្តែ​ពេលនេះ​មាន​ស្ត្រី​ក្មេងៗ​ស្រស់ស្អាត​មួយក្រុម​ពួកគេ​ជា​អ្នកមានចំណេះដឹង​ខ្ពស់​ជា​អ្នករៀន​ចប់​បរិញ្ញាបត្រ ចេះ​ភាសា​អង់គ្លេស​ស្ទាត់ជំនាញ​បែរជា​មិន​រក​ការងារ​