លោក អង្គ វង្ស​វ​ឌ្ឍ​នា​ ចូលរួម​សម្ពោធ​សមិទ្ធផល​នានា​ក្នុង​វត្ត​ទួល​សុភា​ឃួន

លោក អង្គ វង្ស​វ​ឌ្ឍ​នា​ ចូលរួម​សម្ពោធ​សមិទ្ធផល​នានា​ក្នុង​វត្ត​ទួល​សុភា​ឃួនភ្នំពេញ​ ៖​ កាលពី​វេលា​ម៉ោង​៨​ព្រឹក ​ថ្ងៃ​ទី​២៨ ​ខែ​មីនា ​ឆ្នាំ​២០១៦​ លោក​ អង្គ​ វង្ស​វ​ឌ្ឍ​នា ​រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​យុត្តិធម៌​បាន​អញ្ជើញ​ចូលរួម​ពិធី​សម្ពោធ​សមិទ្ធផល​នានា​នៅ​ក្នុង​វត្ត​ទួល​សុភា​ឃួន​។​

សមិទ្ធផល​ដែល​ត្រូវ​សម្ពោធ​រួមមាន ​ព្រះវិហារ សាលា​ពុទ្ធ​បឋមសិក្សា ប​ដង​ទង់ជាតិ ផ្លូវ​បេតុង ​និង​ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ​នៅ​ក្នុង​វត្ត​ជា​ច្រើន​ទៀត​។ ​សមិទ្ធផល​នេះ​បាន​ចំណាយ​ថវិកា​ប្រមាណ​ជាង​៤០​ម៉ឺន​ដុល្លារ​អាមេរិក​៕
លោក អង្គ វង្ស​វ​ឌ្ឍ​នា​ ចូលរួម​សម្ពោធ​សមិទ្ធផល​នានា​ក្នុង​វត្ត​ទួល​សុភា​ឃួន

លោក អង្គ វង្ស​វ​ឌ្ឍ​នា​ ចូលរួម​សម្ពោធ​សមិទ្ធផល​នានា​ក្នុង​វត្ត​ទួល​សុភា​ឃួន

លោក អង្គ វង្ស​វ​ឌ្ឍ​នា​ ចូលរួម​សម្ពោធ​សមិទ្ធផល​នានា​ក្នុង​វត្ត​ទួល​សុភា​ឃួន