ឆាកជីវិត​តស៊ូ​របស់​ក្មេងស្រី​អត់​ជើង​

dnt-news : ​ក្មេងស្រី កៀន ហុង​យ៉ាន បាន​ពិការ​ជើង​ទាំងពីរ​នៅក្នុង​ឧបទ្ទវហេតុ​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍​ដ៏​រន្ធត់​មួយពេល​ដែល​នាង​មាន​អាយុ​៣​ឆ្នាំ​ហើយ​គ្រូពេទ្យ​ត្រូវតែ​កាត់​ជើង​ទាំងពីរ​នេះ​ចោល​ដើម្បី​ធានា​ដល់​អាយុជីវិត​របស់​នាង ។ គ្រួសារ​របស់​ក្មេងស្រី ហុង​យ៉ាន រស់នៅក្នុង​ខេត្ត​សួង​សៀ​ប្រទេស​ចិន គឺមាន​ជីវភា