​ពិធី​ប្រគល់ ​និង​ទទួល​រូប​បដិមា​ដងខ្លួន​ព្រះរាម ពី​សារមន្ទីរ​Denver Art Museum សហរដ្ឋអាមេរិក

​ពិធី​ប្រគល់ ​និង​ទទួល​រូប​បដិមា​ដងខ្លួន​ព្រះរាម ពី​សារមន្ទីរ​Denver Art Museum សហរដ្ឋអាមេរិកភ្នំពេញ ៖ នៅ​ទីស្ដីការ​គណៈ​រដ្ឋមន្ត្រី​ នា​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​២៨ ខែ​មីនា​ ឆ្នាំ​២០១៦​នេះ មាន​ការ​រៀបចំ​ពិធី​ប្រគល់ ​និង​ទទួល​រូប​បដិមា​ដងខ្លួន​ព្រះរាម ពី​សារមន្ទីរ​Denver Art Museum សហរដ្ឋអាមេរិក ក្រោម​អធិបតីភាព​លោក យឹម ណុល​សន អនុប្រធាន​ក្រុមប្រឹក្សា​សេដ្ឋកិច្ច សង្គម​ និង​វប្បធម៌ នៃ​ទីស្ដីការ​គណៈរដ្ឋមន្ត្រី និង​លោក​Christoph Heinrich នាយក​សារមន្ទីរ លោកស្រី​Anne Lemaistre តំណាង​អង្គការ​Unesco​ប្រចាំ​កម្ពុជា រួម​ទាំង​ភ្ញៀវកិត្តិយស​ជាតិ​ និង​អន្តរជាតិ​ជាច្រើន​នាក់​ផងដែរ​៕ ​ពិធី​ប្រគល់ ​និង​ទទួល​រូប​បដិមា​ដងខ្លួន​ព្រះរាម ពី​សារមន្ទីរ​Denver Art Museum សហរដ្ឋអាមេរិក
​ពិធី​ប្រគល់ ​និង​ទទួល​រូប​បដិមា​ដងខ្លួន​ព្រះរាម ពី​សារមន្ទីរ​Denver Art Museum សហរដ្ឋអាមេរិក

​ពិធី​ប្រគល់ ​និង​ទទួល​រូប​បដិមា​ដងខ្លួន​ព្រះរាម ពី​សារមន្ទីរ​Denver Art Museum សហរដ្ឋអាមេរិក