ពាន Kara Cup Race ​រក​ឃើញ​ជើង​ឯក​ទាំង​ ៤​វិញ្ញាសា​អស់​ហើយ

បន្ទាប់​ពី​ធ្វើ​ការ​ប្រកួត​រយៈ​ពេល​២​ថ្ងៃ​កន្លង​មក​នេះ ​ពាន​រង្វាន់ប្រណាំងម៉ូតូលើ​វាលរាប Kara Cup Race 2016 ​បាន​រក​ឃើញ​ជើង​ឯក​ទាំង​៤​វិញ្ញាសា​ហើយ​គឺ៖

 

១ ​ម៉ូតូ​កែច្នៃ ​មាន​កម្លាំង​ម៉ាស៊ីន​ ក្រោម​១៣៥​សេ​សេ (Class A)

 

ពាន Kara Cup Race ​រក​ឃើញ​ជើង​ឯក​ទាំង​ ៤​វិញ្ញាសា​អស់​ហើយ

 

ចំណាត់​ថ្នាក់​លេខ​មួយ​បាន​ទៅ​លើ​កីឡាករ​កម្ពុជា​ឈ្មោះ ឈិន ផូ (Chhean Pou) ​លេខ​២​បាន​ទៅ​លើ​កីឡាករ Nguyen Quang Khai ​និង​លេខ​៣​បាន​ទៅ​លើ​កីឡាករ Nguyen Chi Anh Vu ។

 

២ ម៉ូតូ​អំប្រីយ៉ា ១២៥​ ទៅ​១៣៥​សេ​សេ (Class B)

 

ពាន Kara Cup Race ​រក​ឃើញ​ជើង​ឯក​ទាំង​ ៤​វិញ្ញាសា​អស់​ហើយ

 

ចំណាត់ថ្នាក់​លេខ​មួយ​បាន​ទៅ​លើ​កីឡាករ​ Khom Bunhab លេខ​ពីរ​បាន​ទៅ​លើ​កីឡាករ ពេជ្រ គឹមស្រ៊ុន ​និង​ចំណាត់ថ្នាក់​លេខ​បី​បាន​ទៅ​លើ​កីឡាករ សុខ សួនអារុណ។

 

៣ ម៉ូតូ​ចង្កឹះ​លេខ ១១០​ សេ​សេ​ទៅ​១២៥​សេ​សេ (Class C)

 

ពាន Kara Cup Race ​រក​ឃើញ​ជើង​ឯក​ទាំង​ ៤​វិញ្ញាសា​អស់​ហើយ

 

​ចំណាត់​ថ្នាក់​លេខ​មួយ​បាន​ទៅ​លើ​កីឡាករ មុន លឹមហុង (Mun Limhong) ​លេខ​ពីរ​បាន​ទៅ​លើ​កីឡាករ ឈីម បញ្ញា (Chim Panha ) ​និង​លេខ​បី​បាន​ទៅ​លើ​កីឡាករ សុខ គីមហុង (Sok Kimhong) ។

 

៤ ប្រភេទ​ម៉ូតូ​អូ​តូ​១១០​ សេ​សេ​ ដល់​១១៥​ សេ​សេ (Class E)

 

ពាន Kara Cup Race ​រក​ឃើញ​ជើង​ឯក​ទាំង​ ៤​វិញ្ញាសា​អស់​ហើយ

 

ចំណាត់​ថ្នាក់​លេខ​មួយ​បាន​ទៅ​លើ​កីឡាករ ហេង វុទ្ធា (Heng Vuthea) លេខ​២​បាន​ទៅ​លើ​កីឡាករ ទិច លាងឆាយ (Tech Leang Chay) ​និង​លេខ​៣​បាន​ទៅ​លើ​កីឡាករ ស្វាយ សីហា (Sveuy Seyha) ។

 

ចំពោះ​ចំណាត់​ថ្នាក់​ទាំង​៤​វិញ្ញាសា​ខាង​លើ​នេះ​ដែរ ប្រាក់​រង្វាន់​លេខ​១​ទទួល​បាន​ពាន​១​ និង​ប្រាក់​រង្វាន់​៣០០​ដុល្លារ​​ លេខ​២​នឹង​ទទួល​បាន​២០០​ដុល្លារ​ និង​លេខ​៣​នឹង​ទទួល​បាន​១០០​ដុល្លារ៕

ពាន Kara Cup Race ​រក​ឃើញ​ជើង​ឯក​ទាំង​ ៤​វិញ្ញាសា​អស់​ហើយ

 

ពាន Kara Cup Race ​រក​ឃើញ​ជើង​ឯក​ទាំង​ ៤​វិញ្ញាសា​អស់​ហើយ

 

ពាន Kara Cup Race ​រក​ឃើញ​ជើង​ឯក​ទាំង​ ៤​វិញ្ញាសា​អស់​ហើយ

 

ពាន Kara Cup Race ​រក​ឃើញ​ជើង​ឯក​ទាំង​ ៤​វិញ្ញាសា​អស់​ហើយ

 

ពាន Kara Cup Race ​រក​ឃើញ​ជើង​ឯក​ទាំង​ ៤​វិញ្ញាសា​អស់​ហើយ

 

ពាន Kara Cup Race ​រក​ឃើញ​ជើង​ឯក​ទាំង​ ៤​វិញ្ញាសា​អស់​ហើយ

អត្ថបទ៖ មុន្នី រម្យ