អេ​នី​ហ្សា​ម ៖ ខ្លាច​គេ​មិន​ហ៊ាន​ស្រឡាញ់ ព្រោះ​ល្បី​មាន​គូស្នេហ៍​ជា​មន្ត្រី​យោធា​

dnt-news : ថ្មីៗ​នេះ​មាន​ព័ត៌មាន​មួយ​បាន​ចុះផ្សាយ​ថា អេ​នី​ហ្សា​ម​ជួប​ស្នេហ៍​បុរស​ជាម​ន្ត្រី​យោធា​ម្នាក់ ហើយ​បុរស​ម្នាក់​នោះ​ព្យាយាម​យកចិត្ត​នាង​ថែម​ទៀតផង ប៉ុន្តែ​ព័ត៌មាន​នេះ នាង​សុំ​បញ្ជាក់​នាពេលនេះ​ថា ជា​រឿង​មិន​ពិត​ឡើយ ព្រោះ​នាង​រក​ម្ចាស់​ចិត្ត​មិនទាន់បាន​ផង ម៉េច​ថា​នាង​មាន​គូស្នេហ៍​ថ្មី​រួច​។​