រ៉ា​ប៊ី ក្លាយជា​តួឯក​ពេល​គ្មាន សុគន្ធ និសា​

dnt-news : ​អតីត​ពិធី​ការិនី​”​តន្ដ្រី​លើទឹក​”​របស់​ប៉ុស្តិ៍​ហង្ស​មាស​នាង ផាន វី​រ៉ា​ទី ហៅ រ៉ា​ប៊ី ក្លាយជា​តារាចម្រៀង​សំខាន់​ម្នាក់ របស់​ផលិតកម្ម​ថោ​ន បន្ទាប់ពី​ការចាកចេញ​របស់​សុគ​ន្ធ និសា វិលត្រឡប់​ចូលទៅ​ផលិតកម្ម​ហង្ស​មាស​សារជាថ្មី​នោះ​។ រ៉ា​ប៊ី មានឱកាស​បាន​ថត​បទ​ចម្រៀង​ល្អៗ ជាង​តារា​មួយចំនួន​នៅ​ថោ