រដូវចូលឆ្នាំ នី ​រតនា វ៉ា​ដាច់ ប៊ុត សីហា​

dnt-news : តារា​ជើង​ខ្លាំង​២​រូប ដែល​ជាប់​ជ័យលាភី​ក្នុង​កម្មវិធី The Voice of Cambodia និង The Cambodian Idol ត្រូវបាន​គេ​ប្រៀបធៀប​ពីបទ​ចម្រៀង​ដែល​ចេញលក់​នៅ​រដូវចូលឆ្នាំ​ខ្មែរ​ខាងមុខនេះ​ថា នី រតនា វ៉ា​ដាច់ ប៊ុត សីហា​។ ពោល​បទ​ចម្រៀង នី រតនា មាន​ច្រើន​បទ រីឯ ប៊ុត សីហា មានតែ​មួយ​បទ ធ្វើ​ឲ្យ​ម្នាក់ៗ​គ