ក្បាច់ហាត់ប្រាណទាំង 5 ដែលជួយបំបាត់ខ្លាញ់ក្បាលពោះយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព!!

ក្បាច់ហាត់ប្រាណទាំង 5 ដែលជួយបំបាត់ខ្លាញ់ក្បាលពោះយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព!!

Heel Tap
សម្រាប់ក្បាច់មួយនេះគឺមិនពិបាកនោះទេ ដោយលោកអ្នកគ្រាន់តែដាក់ដៃនៅជិតដងខ្លួន រួចលើកជើងឡើង 90 ដឺក្រ បន្ទាប់មកលើកជើងឡើងចុះដូចក្នុងរូប។ ធ្វើ ម្តង 30 វិនាទី 1 – 3 Set រួចសម្រាក 10 វិនាទី ដើម្បីហាត់ក្បាច់មួយទៀត។

ក្បាច់ហាត់ប្រាណទាំង 5 ដែលជួយបំបាត់ខ្លាញ់ក្បាលពោះយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព!!

Scissor
ក្បាច់នេះគឺធ្វើដូចកន្ត្រៃអញ្ចឹង ដោយលោកអ្នកលើកជើងឆ្វេងស្តំាឆ្លាស់គ្នា ឲ្យដូចកន្រ្តៃ ព្រមទាំងក្បាលឲ្យផុតពីដីបន្តិច រួចប្រឹងក្បាលពោះ ។ ធ្វើ ម្តង 30 វិនាទី 1 – 3 Set រួចសម្រាក 10 វិនាទី ដើម្បីហាត់ក្បាច់មួយទៀត។

ក្បាច់ហាត់ប្រាណទាំង 5 ដែលជួយបំបាត់ខ្លាញ់ក្បាលពោះយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព!!

Straight Leg Raise
ដាក់ដៃកៀនដងខ្លួន គេងរាបទៅនឹងដី បន្ទាប់មកលើកជើងទាំងសងខាងឡើងព្រមគ្នា លាតជើងឲ្យត្រង់ រួចលើកឡើងចុះ ឲ្យគ្រប់ 30 វិនាទី។

ក្បាច់ហាត់ប្រាណទាំង 5 ដែលជួយបំបាត់ខ្លាញ់ក្បាលពោះយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព!!

Roll Up
គេងរាបទៅនឹងដីបន្ទាប់មកងើបអង្គុយលាតដៃត្រង់ទៅមុខដោយជើងនៅលាតត្រង់ដដែល។ ធ្ធ្វើ ម្តង 30 វិនាទី 1 – 3 Set រួចសម្រាក 10 វិនាទី ដើម្បីហាត់ក្បាច់មួយទៀត។

ក្បាច់ហាត់ប្រាណទាំង 5 ដែលជួយបំបាត់ខ្លាញ់ក្បាលពោះយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព!!

Mountain Climber
ក្បាច់នេះអាចហត់បន្តិច តែវាសាក់សមនឹងលទ្ធផលដែលទទួលបាន! ធ្វើ ម្តង 30 វិនាទី 1 – 3 Set រួចសម្រាក 10 វិនាទី ដើម្បីហាត់ក្បាច់មួយទៀត។

ធ្វើឲ្យគ្រប់ទាំង 5 ក្បាច់ យ៉ាងហោចណាស់ក៏ 3 ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ គួបផ្សំជាមួយអាហារដែលគ្មានខ្លាញ់ច្រើន នោះក្បាលពោះដ៏រាបស្មើនឹងត្រលប់មករកអ្នកជាមិនខាន!!!

ប្រភព៖ whatsupkhmer

  • ក្បាច់ហាត់ប្រាណទាំង 5 ដែលជួយបំបាត់ខ្លាញ់ក្បាលពោះយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព!!已关闭评论
  • 5 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/03/28  Category:សុខភាព
Tags: