ទស្សនាការ បង្ហាញរថយន្ត Mercedes-Benz ដ៏អស្ចារ្យ ស៊េរីឆ្នាំ២០១៧

Mercedes-Benz៖ បានបង្ហាញរថយន្ត ចុងក្រោយរបស់ខ្លួន ជាផ្លូវការហើយនោះគឺ  BMW X4 ដើម្បីវាយលុកទីផ្សារ  នេះបើយោងតាម autoguide  ចុះផ្សាយ ។
ប្រភេទរថយន្ត SUV នេះ បានបញ្ចេញផលិតផល ចុងក្រោយរបស់ខ្លួន ស៊េរីឆ្នាំ ២០១៧ Mercedes-Benz GLC Coupe  នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ 2016 New York Auto Show  ដែលស្តែងឲ្យឃើញពីឧត្តមភាព ដើម្បីប្រកួតប្រជែង ក្នុងទីផ្សាររថយន្តលើពិភពលោក ។សម្រាប់ព័ត៌មានផ្សេង ៗ ខាងក្រុមហ៊ុនមិនទាន់ប ញ្ចេញជាផ្លូវ   ការនោះទេ ៕
ទស្សនាវីដេអូឃ្លិបដូចខាងក្រោមនេះ៖

ទស្សនាការ បង្ហាញរថយន្ត Mercedes-Benz ដ៏អស្ចារ្យ ស៊េរីឆ្នាំ២០១៧