តោះ! ចូលរួម​ទស្សនាទាំង​អស់​គ្នា

តោះ​! ចូលរួម​ទស្សនា​ទាំងអស់​គ្នា ស្តី​ពី​ពិធី​ទទួល​ពានរង្វាន់​សន្តិភាព នៅ​វិមាន​រដ្ឋសភា​ព្រឹក​នេះ ពិធី​អបអរ​សាទរ​ការ​ទទួលពាន​រង្វាន់​​សន្តិ​ភាព​​