សាច់​ញាតិ​គ្រួសារ​អ្នក​មាន​អំណាច​នៅ​កោះ​ណារូ​បាន​ប្រយោជន៍​ហិរញ្ញវត្ថុ​ពី​ប្រាក់​ជំនួយ​អូស្ដ្រាលី​គ្រប់​គ្រង​មណ្ឌល​ឃុំ​ឃាំង​ជន​អន្ដោប្រវេសន៍

ក្រុម​គ្រួសារ​អ្នក​មាន​អំណាច​មួយ​ចំនួន​នៅ​កោះ​ណារូ​បាន​ទទួល​ផល​ប្រយោជន៍​​យ៉ាង​ច្រើន​ផ្នែក​ហិរញ្ញវត្ថុ​ពី​ថវិកា​របស់​អូស្ដ្រាលី​សម្រាប់​គ្រប់​គ្រង​​មជ្ឈមណ្ឌល​ឃុំ​ខ្លួន​ជន​អន្ដោ​ប្រវេសន៍​បណ្ដោះ​អាសន្ន។

  • សាច់​ញាតិ​គ្រួសារ​អ្នក​មាន​អំណាច​នៅ​កោះ​ណារូ​បាន​ប្រយោជន៍​ហិរញ្ញវត្ថុ​ពី​ប្រាក់​ជំនួយ​អូស្ដ្រាលី​គ្រប់​គ្រង​មណ្ឌល​ឃុំ​ឃាំង​ជន​អន្ដោប្រវេសន៍已关闭评论
  • 3 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/03/29  Category:ព័ត៌មាន