ចាំនាងបានទេ ? ក្មេងស្រីតូចនេះបង្អើល បណ្តាញអ៊ីនធ័រណេត ម្តងទៀតហើយ

កូរ៉េ៖ អ្នកប្រើប្រាស់ បណ្តាញអ៊ីនធ័រណេត កំពុងលុងនឹងសម្រស់ ក្មេងស្រីតូចម្នាក់ ដោយសារមុខដ៏គួរ ឲ្យស្រលាញ់របស់នាង ហើយអ្នកបានឃើញនាំគ្នានិយាយថា នាងជាក្មេងស្អាតបំផុត ដែលពួកគេបានឃើញ ហើយថ្មីៗនេះរូបភាព Cute Cute របស់នាងត្រូវបានបង្ហោះ ម្តងទៀតដោយមានអ្នកចុច Share រហូតដល់ជិត ២ម៉ឺននាក់ និងមានអ្នកចុច Like រហូតដល់៣៩ម៉ឺននាក់ ។

កាលពីសប្តាហ៍មុន គេហទំព័រ Pann បានបង្ហាញរូបភាព ក្មេងស្រីតូចដ៏ស្រស់ស្អាត ដែលមិនបញ្ចេញឈ្មោះរូបនេះ ដោយគេគ្រាន់តែដឹងថា នាងមានអាយុទើបតែ ៥ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ ហើយមានប្រិយមិត្តជាច្រើនបាន Comment ថានាងជាក្មេងស្រីស្អាតបំផុត និងអ្នកខ្លះនិយាយថា នាងបានកែសម្ផស្ស តាំងពីនៅក្នុងពោះមកម្លេះទើបស្អាត ឥតខ្ចោះបែបនេះ ។

ទស្សនារូបភាពជាមួយ Looking TODAY ទាំងអស់គ្នា !

ចាំនាងបានទេ ? ក្មេងស្រីតូចនេះបង្អើល បណ្តាញអ៊ីនធ័រណេត ម្តងទៀតហើយ

ចាំនាងបានទេ ? ក្មេងស្រីតូចនេះបង្អើល បណ្តាញអ៊ីនធ័រណេត ម្តងទៀតហើយ

ចាំនាងបានទេ ? ក្មេងស្រីតូចនេះបង្អើល បណ្តាញអ៊ីនធ័រណេត ម្តងទៀតហើយ

ចាំនាងបានទេ ? ក្មេងស្រីតូចនេះបង្អើល បណ្តាញអ៊ីនធ័រណេត ម្តងទៀតហើយ

ចាំនាងបានទេ ? ក្មេងស្រីតូចនេះបង្អើល បណ្តាញអ៊ីនធ័រណេត ម្តងទៀតហើយ

ចាំនាងបានទេ ? ក្មេងស្រីតូចនេះបង្អើល បណ្តាញអ៊ីនធ័រណេត ម្តងទៀតហើយ