សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នឹងអញ្ជើញទទួលពានរង្វាន់ «សន្តិភាព និងការអភិវឌ្ឍ»

ភ្នំពេញ:
នៅរសៀលថ្ងៃទី២៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦ នេះ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នឹងអញ្ជើញទទួលពានរង្វាន់ «សន្តិភាព និងការអភិវឌ្ឍ» ដែលពានរង្វាន់នេះ នឹងត្រូវបានផ្តល់ដោយ សហព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានអាស៊ាន(UMA)។

កម្មវិធីនេះនឹងត្រូវចាប់ផ្តើមនៅម៉ោង ១៦រសៀល នាវិមានសន្តិភាព រាជធានីភ្នំពេញ៕
សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នឹងអញ្ជើញទទួលពានរង្វាន់ «សន្តិភាព និងការអភិវឌ្ឍ»

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នឹងអញ្ជើញទទួលពានរង្វាន់ «សន្តិភាព និងការអភិវឌ្ឍ»

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នឹងអញ្ជើញទទួលពានរង្វាន់ «សន្តិភាព និងការអភិវឌ្ឍ»