នាង Jess Sum បង្ហោះរូបប៊ីគីនី បួនឈុតបង្អួតអ្នកគាំទ្រ

ហុងកុង៖ តារាសម្តែងរបស់ទូរទស្សន៍ TVB នាង Jess Sum បានបង្ហោះរូបក្នុងឈុត ប៊ីគីនី បួនឈុតលើ Weibo បង្អួតអ្នកគាំទ្រ ហើយក្នុងចំណោម ប៊ីគីនី ទាំងបួនឈុតនោះ ត្រូវអ្នកគាំទ្រជាច្រើន លើកឡើងថា នាងស្រស់ស្អាតជាងគេ ក្នុងឈុតព័ណ៌ក្រហម ដោយបង្ហាញ ជើងវែងស្រលូន ។

ក្នុង Weibo ជារូបភាព៤សន្លឹកនោះដែរ តារាសម្តែងវ័យ ៣១ឆ្នាំ Jess Sum បានសរសេរថា “ សន្សំថាមពល និងរីករាយជាមួយ ពន្លឺព្រះអាទិត្យ មុនពេលថតឈុតថ្មី” ៕
ទស្សនារូបភាពជាមួយLooking TODAY ទាំងអស់គ្នា !

នាង Jess Sum បង្ហោះរូបប៊ីគីនី បួនឈុតបង្អួតអ្នកគាំទ្រ

នាង Jess Sum បង្ហោះរូបប៊ីគីនី បួនឈុតបង្អួតអ្នកគាំទ្រ

នាង Jess Sum បង្ហោះរូបប៊ីគីនី បួនឈុតបង្អួតអ្នកគាំទ្រ

នាង Jess Sum បង្ហោះរូបប៊ីគីនី បួនឈុតបង្អួតអ្នកគាំទ្រ