ធូរេនខ្ទិះ

គ្រឿងផ្សំ
ដូង ធូរេន ស្ករស អំបិល
វិធីធ្វើ
១- យកធូរេនពន្លះយកសាច់​
២- ដូងទុំពូតយកខ្ទិះទុក
៣- យកសាច់ធូរេនដាក់ខ្ទិះស្ពាន់ ជាមួយនឹងចុងខ្ទិះ ដាក់ស្ករ អំបិលបន្តិច ដាំលើភ្លើងកូតអោយសព្វ ភ្លក្ស មើល​អោយល្មមដាក់ចុះ
៤- ដល់ពេលបរិភោគដួសខ្ទិះដើមច្រូតពីលើ​។
កំណត់សំគាល់ផ្សេងៗអាចញាំជាមួយបាយដំណើបបាន​ ៕

ប្រភព៖ bluenaturalfamily