បិសាចក្រហម សម្រេចពង្រីក ពហុកីឡដ្ឋាន អាចផ្ទុកទស្សនិកជន ៨ម៉ឺននាក់

អង់គ្លេស៖ ក្លឹបបិសាចក្រហម Manchester United គឺបានដាក់គម្រោង រួចរាល់ហើយ  ដើម្បីពង្រីក ពហុកីឡដ្ឋាន  Old Trafford ធ្វើយ៉ាងណាអាចផ្ទុក ចំនួនអ្នកទស្សនា ៨ម៉ឺននាក់  នេះបើយោងតាម metro ចុះផ្សាយនៅពេលថ្មីៗនេះ ។

បិសាចក្រហម បានបង្ខំធ្វើការពង្រីក ពហុកីឡដ្ឋាន ឲ្យក្លាយជាពហុកីឡដ្ឋានធំ បំផុតរបស់អង់គ្លេស ដែលជាបទបញ្ជាមួយ ។
សម្រាប់ការធ្វើពហុកីឡដ្ឋាន នេះនឹងចាប់ផ្តើមឡើងនៅឆ្នាំ២០១៧ នោះមានន័យថា ១រដូវកាលពេញ នៅឆ្នាំនោះ រាល់ការប្រកួត បិសាចក្រហម នឹងធ្វើការប្រកួត នៅក្រៅទឹកដីរហូត ៕

បិសាចក្រហម សម្រេចពង្រីក ពហុកីឡដ្ឋាន អាចផ្ទុកទស្សនិកជន ៨ម៉ឺននាក់