តើ​អ្នកដឹង​ទេ​ថា​សំបក​ផ្លែ​ទទឹម​អាចជួយ​ព្យាបាល​ជំងឺ​រលាក​ក្រពះ និង​ពោះវៀន​ឲ្យ​ជា​ដាច់​បាន ?

dnt-news : ​តាម​ការស្រាវជ្រាវ​រប​ស់​គ្រូ​ឱសថ​បូរាណ​ឈ្មោះ GL Glubok បាន​រកឃើញ​នូវ​វិធីសាស្ត្រ​ព្យាបាល​រោគ​រាក​មូល រាករូស អាសន្នរោគ រលាក​ខ្នែងពោះវៀន ។ ជំងឺ​ទាំងនេះ សុទ្ធសឹង​ត្រូវ​បានបញ្ចប់​ទទួលស្គាល់​ពី​លទ្ធផល​ព្យាបាល ហើយ​ថែមទាំង​ទទួលបាន​នូវ​កម្មសិទ្ធិបញ្ញា ។​