អណ្តូង​ប្រេងកាត​ខ្មែរ​ប្លុក A មួយ​អាច​រកចំណូលបាន​ប្រមាណ 1700​លាន​ដុល្លារ​

​dnt-news : ​ របាយការណ៍​អាជ្ញាធរ​ប្រេងកាត​បង្ហាញថា នៅ​កម្ពុ​ជាមាន​ប្រេង​ចំនួន​៤​ប្លុក ក្នុងនោះ​មាន​ប្លុក A,B,C,D,E និង F និង​តំបន់​ត្រួតស៊ីគ្នា​ជាមួយ​ថៃ ។ ក្រុមហ៊ុន​ឆេវ​រ៉ុ​ន​របស់​សហរដ្ឋអាមេរិក​បាន​រកឃើញ​ប្រេង និង​ឧស្ម័ន​ហ្គាស​នៅតាម​បណ្តោយ​ឈូង​សមុទ្រ​កម្ពុជា និង​ឈូង​សមុទ្រ​ថៃ ក្នុង​ប្លុក A មាន​៤​អណ