លីន​ដា ជង តារា​ភាគ​ចិន​ប្រកាសថា ធ្វើ​ប្រពន្ធ និង​ម្តាយ​ដ៏​ល្អ​ម្នាក់​ក្រោយ​រៀបការ​

dnt-news : អ្នកនាង លីន​ដា ជង (Linda Chung)​តារា​ហុងកុង​ដែល​ល្បី​មួយរូប ហើយ​ដែល​ទស្សនិកជន​នៅក្នុង​ស្រុក​ក៏​ស្គាល់​នាង​ដែរនោះ តាមរយៈ​រឿង​ភាគ​នោះ​ថា នាង សំណាងល្អ​នោះ​ត្រូវបាន​គេ​ល្បី​ថា ហើយ​បាន​រៀបការ​។​

​តារា​ហុងកុង​រូបនេះ​បាន​អះអាងថា បាន​រៀបការ​នៅ​កាណាដា កាលពី​ថ្ងៃទី​២៧ ខែ កុម្ភៈ កន្លងទៅនេះ រួចហើយ