អឺរ៉ុបបង្ហាញពី ការបញ្ចេញពន្លឺ របស់សត្វមេអំបៅ តាំងពីកំណើត

ភ្នំពេញ៖ មេអំបៅត្រូវបានទាក់ទាញ ភ្នែកមនុស្សដោយពន្លឺ ដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់វា ហើយការស្រាវជ្រាវ របស់អឺរ៉ុបពេលនេះ ក៏បានបង្ហាញអំពី ការបញ្ចេញពន្លឺ របស់សត្វមេអំបៅ ពីតាំងពីកំណើត របស់ពួកវាផងដែរ។

យោងតាមគេហទំព័រ របស់សហភាពអឺរ៉ុប ប្រចាំនៅកម្ពុជា នាថ្ងៃទី ៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦នេះ បានឲ្យដឹងថា «បច្ចុប្បនេះ បណ្តុំហ្សែនរបស់ សត្វមេអំបៅ គឺកំពុងតែជួយដល់ អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ ក្នុងដោះស្រាយតាមយន្តការនានា នៅពីក្រោយ ជីវចម្រុះដ៏អស្ចារ្យ នៃពិភពធម្មជាតិមួយនេះ» ៕

អឺរ៉ុបបង្ហាញពី ការបញ្ចេញពន្លឺ របស់សត្វមេអំបៅ តាំងពីកំណើត