យន្តហោះ​ដែល​ចោ​ប្លន់​បាន​ជួយសង្គ្រោះ​ឲ្យ​មាន​សុវត្ថិភាព​ហើយ​

dnt-news: ​យន្ដហោះ​ដឹក​អ្នកដំណើរ​ក្នុងស្រុក​របស់​អេ​ហ្ស៊ី​ប​ដែល​ត្រូវ​បុរស​ម្នាក់​ប្លន់ ពេលនេះ​មាន​សុវត្ថិភាព​ហើយ​កាលពី​ល្ងាច​ថ្ងៃទី​២៩​មីនា​។​