មាស សុខ​សោភា បង្ហាញ​រូបថត​នៅ​ស្ពាន​អ្នក​លឿង ជាមួយ​ឈុត​រ៉ូ​ប​ដ៏​ស្រស់ស្អាត​

dnt-news : ​កាលពីពេល​ថ្មីៗ​នេះ នៅលើ​បណ្តាញ​សង្គម​របស់ កញ្ញា មាស សុខ​សោភា បានបង្ហាញ​នូវ​រូបថត​មួយចំនួន ដ៏​ស្រស់ស្អាត ដែល​បាន​ថត​នៅលើ​ស្ពាន​អ្នក​លឿង រួមជាមួយ​នឹង​ឈុត​រ៉ូ​ប​ដ៏​ទាក់ទាញ​ទៀតផង​។
​បើ​ចង់ដឹង និង​ឃើញច្បាស់ ថា​តើ​រូបភាព​ទាំងនេះ​ស្រស់ស្អាត និង​គួរ​ឲ្យ​ទាក់ទាញ​យ៉ាងណា​នោះ សូម​ទស្សនា​ទាំងអស់គ្នា