គ្រូ​រោគ​ចិត្ត ស្រាត​ននលគក​ប៉ុនប៉ង​ចាប់រំលោភ​សិស្សស្រី​ទាំង​កណ្តាល​ថ្ងៃ​

dnt-news : គ្រូបង្រៀន​វិទ្យាល័យ​ម្នាក់ បាន​បង្ក​ភាព​ជ្រួលច្របល់​ពេញ​ក្នុង​បរិវេណ​សាលា ដោយសារ​គ្រូ​រូបនេះ​បាន​លេចឡើង​ក្នុងស្ថានភាព​ខ្លួនប្រាណ​ស្រាត​ននលគក និង​ព្យាយាម​ចាប់​សិស្សស្រី​ម្នាក់​រំលោភ ទាំង​កណ្តាល​ថ្ងៃ​ក្តៅចែស ។​
​យោងតាម​ប្រ​ភ​ព័ត៌មាន បាន​ឲ្យ​ដឹងថា ហេតុការណ៍​ដ៏​ហួសចិត្ត​នេះ បាន​កើតឡើង​ក្នុងអ