អភិបាល​រាជធានី ស្វែងយល់ ​និង​ដកស្រង់​បទពិសោធន៍​នៅ​រោងចក្រ​កែច្នៃ​សំរាម​ នាទី​ក្រុង​គី​តា​ក្យូស៊ូ ​

អភិបាល​រាជធានី ស្វែងយល់ ​និង​ដកស្រង់​បទពិសោធន៍​នៅ​រោងចក្រ​កែច្នៃ​សំរាម​ នាទី​ក្រុង​គី​តា​ក្យូស៊ូ ​ភ្នំពេញ​ ៖ ប្រតិភូ​សាលា​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ ដឹកនាំ​ដោយ​លោក ប៉ា សុជាតិ​វង្ស អភិបាល​ នៃ​គណៈ​អភិបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ និង​លោកស្រី នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​២៩​ ខែ​មីនា​ ឆ្នាំ​២០១៦ បាន​ធ្វើ​ទស្សនកិច្ច​ ស្វែងយល់ ​និង​ដកស្រង់​បទពិសោធន៍​នៅ​រោងចក្រ​កែច្នៃ​សំរាម​នាទី​ក្រុង​គី​តា​ក្យូស៊ូ ប្រទេស​ជប៉ុន​។ ដោយសារ​ថា នៅ​ប្រទេស​ជប៉ុន សំរាម​ជា​វត្ថុធាតុ​ដើម ដែល​កែច្នៃ​បានជា​ផលិតផល​ដូចជា ជី​កំប៉ុស ឧស្ម័ន ថាមពល​អគ្គិសនី និង​ផលិតផល​ប្រើ​ឡើង​វិញ​ដូចជា ដែក អាលុយមីញ៉ូម ជ័រ ក្រដាស​ជាដើម។

នេះ​បើ​តាម​ការ​បង្ហាញ​ឲ្យ​ឃើញ​លើ​ប្រព័ន្ធ​សង្គម Facebook Page ជា​ផ្លូវការ​របស់​លោក ​ប៉ា សុជាតិ​វង្ស​ អភិបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ ដែល​ក្នុង​គេហទំព័រ​នេះ​បាន​សរសេរ​ថា “​នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​២៩​ ខែ​មីនា ​ឆ្នាំ​២០១៦ ប្រតិភូ​សាលា​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ ដឹកនាំ​ដោយ​ឯកឧត្ដម ប៉ា សុជាតិ​វង្ស អភិបាល​ នៃ​គណៈ​អភិបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ និង​លោកជំទាវ បាន​ទស្សនកិច្ច​ស្វែងយល់ ​និង​ដកស្រង់​បទ​ពិសោ​ធន៍​នៅ​រោងចក្រ​កែច្នៃ​សំរាម​នៅ​ទីក្រុង​គី​តា​ក្យូស៊ូ ប្រទេស​ជប៉ុន។
សំរាម ជា​វត្ថុ​ធាតុ​ដើម ដែល​កែច្នៃ​បានជា​ផលិតផល​ដូចជា ជីកំប៉ុស ឧស្ម័ន ថាមពល​អគ្គិសនី និង​ផលិតផល​ប្រើ​ឡើង​វិញ​ដូចជា ដែក អាលុយមីញ៉ូម ជ័រ ក្រដាស​៕​អភិបាល​រាជធានី ស្វែងយល់ ​និង​ដកស្រង់​បទពិសោធន៍​នៅ​រោងចក្រ​កែច្នៃ​សំរាម​ នាទី​ក្រុង​គី​តា​ក្យូស៊ូ ​

អភិបាល​រាជធានី ស្វែងយល់ ​និង​ដកស្រង់​បទពិសោធន៍​នៅ​រោងចក្រ​កែច្នៃ​សំរាម​ នាទី​ក្រុង​គី​តា​ក្យូស៊ូ ​

អភិបាល​រាជធានី ស្វែងយល់ ​និង​ដកស្រង់​បទពិសោធន៍​នៅ​រោងចក្រ​កែច្នៃ​សំរាម​ នាទី​ក្រុង​គី​តា​ក្យូស៊ូ ​

អភិបាល​រាជធានី ស្វែងយល់ ​និង​ដកស្រង់​បទពិសោធន៍​នៅ​រោងចក្រ​កែច្នៃ​សំរាម​ នាទី​ក្រុង​គី​តា​ក្យូស៊ូ ​