ក្រុម​ហ៊ុន​SingMeng​ប្រកាស​ដាក់​ឲ្យ​ដំណើរការ​ទូរទស្សន៍​ឌីជីថល

ក្រុម​ហ៊ុន​SingMeng​ប្រកាស​ដាក់​ឲ្យ​ដំណើរការ​ទូរទស្សន៍​ឌីជីថលភ្នំពេញ ៖ ក្រុម​ហ៊ុន​SingMeng Telemedea ​ប្រកាស​បើក​ឲ្យ​ដាក់​ដំណើរការ​ទូរទស្សន៍​ឌីជីថល​នៅ​កម្ពុជា។

ការ​ប្រកាស​ការ​ដាក់​សម្ពោធ​នេះ ​បាន​ធ្វើ​ឡើង​នៅ​ក្នុង​សន្និសីទ​កាសែត​មួយ​កាលពី​រសៀល​ម៉ោង​២​និង​៣០​នាទី ​ថ្ងៃ​ទី​៣០​ ខែមី​នា នា​សណ្ឋាគារ​សូល​ហ្វី​តែ​ល​មុននឹង​ដាក់​សម្ពោធ​ជា​ផ្លូវការ​នៅ​ល្ងាច​នេះ៕

ក្រុម​ហ៊ុន​SingMeng​ប្រកាស​ដាក់​ឲ្យ​ដំណើរការ​ទូរទស្សន៍​ឌីជីថល ក្រុម​ហ៊ុន​SingMeng​ប្រកាស​ដាក់​ឲ្យ​ដំណើរការ​ទូរទស្សន៍​ឌីជីថល