18 សន្លឹក​ពី​តារា​ K-Pop ដែល​ធ្វើ​អោយ​អ្នក​គាំ​ទ្រ​ស្រឡាំងកាំង​

រូបភាព​របស់​តារា​មួយ​ចំនួន​ត្រូវ​បាន​ថត​​ជាប់​​ដោយ​ចៃដន្យ​ ដែល​ធ្វើ​អោយ​អ្នក​គាំ​ទ្រ​មាន​ការ​យល់​ច្រឡំ​បើ​មិន​បាន​ពិនិត្យ​ពិចារណា។​

ខាង​ក្រោម​នេះ​គឺ​ជា​រូប​ភាព​ទាំង​១៦​សន្លឹក​​ដែល​ត្រូវ​បាន​ចង​ក្រង​។ លោក​អ្នក​ប្រាកដ​ជា​ភ្ញាក់​ផ្អើល!

១. Hyoyeon មិន​មែន​កំពុង​ទះ Seohyun​ទេ

18 សន្លឹក​ពី​តារា​ K-Pop ដែល​ធ្វើ​អោយ​អ្នក​គាំ​ទ្រ​ស្រឡាំងកាំង​

២. Kai មិន​មែន​កំពុង​តែ​ទាញ​សក់​Sehun​ទេ

18 សន្លឹក​ពី​តារា​ K-Pop ដែល​ធ្វើ​អោយ​អ្នក​គាំ​ទ្រ​ស្រឡាំងកាំង​

៣. Minho មិន​បាន​កំពុង​ពាក់​សក់​ទេ

18 សន្លឹក​ពី​តារា​ K-Pop ដែល​ធ្វើ​អោយ​អ្នក​គាំ​ទ្រ​ស្រឡាំងកាំង​

៤. Goo Hara​មិនមែន​កំពុង​តែ​ជក់​បារី​នោះ​ទេ

18 សន្លឹក​ពី​តារា​ K-Pop ដែល​ធ្វើ​អោយ​អ្នក​គាំ​ទ្រ​ស្រឡាំងកាំង​

៥. Baekhyun មិន​មែន​ចង្អុល​ច្រមុះ​របស់​Baekhyunទេ

18 សន្លឹក​ពី​តារា​ K-Pop ដែល​ធ្វើ​អោយ​អ្នក​គាំ​ទ្រ​ស្រឡាំងកាំង​

៦.​​ Max​មិន​មែន​មាន​ដៃ​ដល់​ទៅ​២០ហ្វីត​នោះ​ទេ

18 សន្លឹក​ពី​តារា​ K-Pop ដែល​ធ្វើ​អោយ​អ្នក​គាំ​ទ្រ​ស្រឡាំងកាំង​

៧.​ Baekhyun មិន​មែន​កំពុង​តែ​ថើប​​D.O​នោះ​ទេ

18 សន្លឹក​ពី​តារា​ K-Pop ដែល​ធ្វើ​អោយ​អ្នក​គាំ​ទ្រ​ស្រឡាំងកាំង​

៨. តាម​ពិត​ទៅ​មិនមែន​មាន​អ្វី​នៅ​ពី​ក្រោម​សំពត់​របស់Suzy​នោះ​ទេ

18 សន្លឹក​ពី​តារា​ K-Pop ដែល​ធ្វើ​អោយ​អ្នក​គាំ​ទ្រ​ស្រឡាំងកាំង​

៩. Taeyeonមិនមែន​ត្រូវ​បាន​វាយ​ដោយ Sooyoung ទេ18 សន្លឹក​ពី​តារា​ K-Pop ដែល​ធ្វើ​អោយ​អ្នក​គាំ​ទ្រ​ស្រឡាំងកាំង​

 

១០. Junsu​មិន​មែន​មាន​ខ្លួន​ពីរ​ក្បាល​មួយ​នោះ​ទេ

18 សន្លឹក​ពី​តារា​ K-Pop ដែល​ធ្វើ​អោយ​អ្នក​គាំ​ទ្រ​ស្រឡាំងកាំង​

១១.​ Lee Minjung មិន​មែន​គ្មាន​សម្លៀក​បំពាក់​នោះ​ទេ

18 សន្លឹក​ពី​តារា​ K-Pop ដែល​ធ្វើ​អោយ​អ្នក​គាំ​ទ្រ​ស្រឡាំងកាំង​

១២. Kang Minkyung មិន​មែន​កំពុង​​ជប់​ភ្លើង​ចេញ​ពី​ដៃ​របស់​នាង​ទេ

18 សន្លឹក​ពី​តារា​ K-Pop ដែល​ធ្វើ​អោយ​អ្នក​គាំ​ទ្រ​ស្រឡាំងកាំង​

១៣. HyunA មិនមែន​កំពុង​អង្គុយ​សណ្ដូក​ជើង​ទេ

18 សន្លឹក​ពី​តារា​ K-Pop ដែល​ធ្វើ​អោយ​អ្នក​គាំ​ទ្រ​ស្រឡាំងកាំង​

១៤. Hyoyeon​តាម​ពិត​ទៅ​មិន​មែន​កំពុង​ញ៉ាំ​gumgumនោះ​ទេ

18 សន្លឹក​ពី​តារា​ K-Pop ដែល​ធ្វើ​អោយ​អ្នក​គាំ​ទ្រ​ស្រឡាំងកាំង​

១៥. គាត់​មិន​មែន​កាត់​ក្បាល​របស់​ Kang Hodong ទេ

18 សន្លឹក​ពី​តារា​ K-Pop ដែល​ធ្វើ​អោយ​អ្នក​គាំ​ទ្រ​ស្រឡាំងកាំង​

១៦. ដៃ​របស់ CL មិន​មែន​មាន​ទំហំ​តូច​បែប​ហ្នឹង​ទេ

18 សន្លឹក​ពី​តារា​ K-Pop ដែល​ធ្វើ​អោយ​អ្នក​គាំ​ទ្រ​ស្រឡាំងកាំង​

១៧. Tiffany មិន​មែន​កំពុង​មាន​ទម្ងន់​ទេ

18 សន្លឹក​ពី​តារា​ K-Pop ដែល​ធ្វើ​អោយ​អ្នក​គាំ​ទ្រ​ស្រឡាំងកាំង​

 

ប្រភព៖ 

ដោយ៖ Gemini Fleta

  • 18 សន្លឹក​ពី​តារា​ K-Pop ដែល​ធ្វើ​អោយ​អ្នក​គាំ​ទ្រ​ស្រឡាំងកាំង​已关闭评论
  • 64 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/03/30  Category:បច្ចេកវិទ្យា
Tags: