ការប្រើប្រាស់​ថ្នាំ​ផ្សះ​ច្រើនពេកអាច​បង្ក​គ្រោះថ្នាក់​ដល់​ជីវិត​បាន

dnt-news: ​ការអង្កេត​ធ្វើឡើង​ដោយ​គណៈកម្មការ​មួយ​នៃ​រដ្ឋាភិបាល​អង់គ្លេស​ផ្អែកលើ​លទ្ធផល​នៃ​ការសិក្សា​របស់ Rand Europe និង​ភ្នាក់ងារ​ពិគ្រោះ​យោបល់ KPMG បាន​រកឃើញថា រ៉េ​ស៊ី​ស្តង់​និង​បណ្តា​ថ្នាំ​អង់​ទី​ប៊ី​យ៉ូ​ទិច​(​ថ្នាំ​ផ្សះ​)​អាច​ឆក់យក​ជីវិត​មនុស្ស​១០​លាន​នាក់​នៅ​ទូទាំង​ពិភពលោក​គិត​ត្រឹម​ឆ្នាំ​២០៥០