ទីក្រុងទឹកបុរាណ ជាប្រវត្តិចិន មានទេសភាពល្អឯក

ចិន៖ Zhujiajiao គឺជាតំបន់មួយ ដែលស្ថិតនៅជាយក្រុង នៃទីក្រុង ស៊ាងហៃ  ។ Zhujiajiao ជាទីក្រុងទឹកបុរាណ ល្បីល្បាញ ទូទាំងប្រទេស និងសកលលោក ដោយមានអាយុកាល ជាង១៧០០ ឆ្នាំ  ។

បើយោងតាម wikipedia ចុះផ្សាយបានឲ្យដឹងថា ទីក្រុងទឹកបុរាណនេះ គ្របដណ្តបលើផ្ទៃដី ៤៧ម៉ែត្រ ក្រឡា ។ ក្នុងក្រុងទឹកបុរាណនេះ មានអគារដែលសល់ ពីសម័យបុរាណ ក្នុងនោះមាន ភូមិនេះវិបុលភាពតាមរយៈសម្លៀកបំពាក់ និងអង្ករអាជីវកម្ម។

សព្វថ្ងៃនេះមានអគារប្រវត្តិសាស្រ្ត ដែលមានអាយុ ដូចជាហាងលក់ ស្រូវអង្ករ, ធនាគារ និង ហាងលក់គ្រឿងទេស ....។ Zhujiajiao មានទេសភាពជាច្រើន នៃការចាប់អារម្មណ៍ ជាប្រវត្តិសាស្រ្តដូចជា ស្ពាន Fangsheng  សួន Kezhi Garden និងប្រាសាទ Yuanjin Buddhist៕

ទីក្រុងទឹកបុរាណ ជាប្រវត្តិចិន មានទេសភាពល្អឯក

ទីក្រុងទឹកបុរាណ ជាប្រវត្តិចិន មានទេសភាពល្អឯក

ទីក្រុងទឹកបុរាណ ជាប្រវត្តិចិន មានទេសភាពល្អឯក

ទីក្រុងទឹកបុរាណ ជាប្រវត្តិចិន មានទេសភាពល្អឯក

ទីក្រុងទឹកបុរាណ ជាប្រវត្តិចិន មានទេសភាពល្អឯក

ទីក្រុងទឹកបុរាណ ជាប្រវត្តិចិន មានទេសភាពល្អឯក