ឯកឧត្ដម​ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហោ ណាំហុង កំពុង​ជួប​ជាមួយ​លោក​អនុរដ្ឋមន្ត្រី​ការបរទេស​កូរ៉េ ខាងត្បូង​

ឯកឧត្ដម​ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហោ ណាំហុង កំពុង​ជួប​ជាមួយ​លោក​អនុរដ្ឋមន្ត្រី​ការបរទេស​កូរ៉េ ខាងត្បូង​ភ្នំពេញ ៖ នៅ​វេលា​ម៉ោង​៩​ព្រឹក ថ្ងៃទី​៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ​២០១៦ នេះ ឯកឧត្តម​ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហោ ណាំហុង រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួងការបរទេស និង​សហប្រតិបត្តិការ​អន្តរជាតិ​កម្ពុជា បាន​នឹង​កំពុង​ជួប​ជាមួយ​លោក Kim Hyoung-zhin អនុរដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួងការបរទេស​កូរ៉េខាងត្បូង ដែល​ជំនួប​នេះ​បាន​ធ្វើឡើង​នៅ នៅ​ទីស្តីការ​ក្រសួងការបរទេស។

ទៅជា​យ៉ាងណា​ជំនួប​នេះ មិនទាន់​ដឹង​ថា ឯកឧត្តម​ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហោ ណាំហុង នឹង​លើកយក​បញ្ហា​អ្វីខ្លះ ដើម្បី​ជជែក​ជាមួយ​អនុរដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួងការបរទេស​កូរ៉េខាងត្បូង​នោះ​ទេ ៕
ឯកឧត្ដម​ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហោ ណាំហុង កំពុង​ជួប​ជាមួយ​លោក​អនុរដ្ឋមន្ត្រី​ការបរទេស​កូរ៉េ ខាងត្បូង​

ឯកឧត្ដម​ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហោ ណាំហុង កំពុង​ជួប​ជាមួយ​លោក​អនុរដ្ឋមន្ត្រី​ការបរទេស​កូរ៉េ ខាងត្បូង​

ឯកឧត្ដម​ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហោ ណាំហុង កំពុង​ជួប​ជាមួយ​លោក​អនុរដ្ឋមន្ត្រី​ការបរទេស​កូរ៉េ ខាងត្បូង​

ឯកឧត្ដម​ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហោ ណាំហុង កំពុង​ជួប​ជាមួយ​លោក​អនុរដ្ឋមន្ត្រី​ការបរទេស​កូរ៉េ ខាងត្បូង​