លោក​ហោ ណាំហុង ជួបពិភាក្សា​ការងារ​ជាមួយ​អនុរដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួងការបរទេស​កូរ៉េខាងត្បូង​

ភ្នំពេញ:
លោក​ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហោ ណាំហុង រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួងការបរទេស​កម្ពុជា នឹង​ជួប​ជាមួយ​លោក Kim Hyoung-zhin អនុរដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួងការបរទេស​កូរ៉េខាងត្បូង នៅ​ទីស្តីការ​ក្រសួងការបរទេស នៅវេលា​ម៉ោង​៩​ព្រឹក ថ្ងៃទី​៣១ ខែមីនា នេះ​។​

លោក​ហោ ណាំហុង ជួបពិភាក្សា​ការងារ​ជាមួយ​អនុរដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួងការបរទេស​កូរ៉េខាងត្បូង​