ម៉ូតូ​ធំ​​បច្ចេកទេស​ស្មុគស្មាញ​ច្រើន ថែទាំ​ត្រូវ​ដិតដល់​បំផុត

ខុស​ពី​ម៉ូតូ​ដែល​មាន​កម្លាំង​ម៉ាស៊ីន​តូចៗ ការ​ប្រើប្រាស់​ម៉ូតូ​ធំ​មាន​ភាព​ស្មុគស្មាញ​ ការ​បើកបរ​ត្រូវ​មាន​បច្ចេកទេស​ ជាមួយ​ការ​ថែទាំ​ក៏​ត្រូវ​យកចិត្តទុកដាក់​បំផុត។

 

លោក វិរៈ អ្នក​បច្ចេកទេស​នៅ​ក្រុមហ៊ុន Yamaha Motor Cambodia បាន​បង្ហាញ​ពី​បច្ចេកទេស​មួយ​ចំនួន​របស់​ម៉ូតូ​ធំ និង​ការ​ថែទាំ​ដើម្បី​ប្រិយមិត្ត​ដែល​ប្រើប្រាស់​ម៉ូតូ​ធំ​អាច​សិក្សា​ស្វែង​យល់។

 

 

ចុច​អាន៖ ទិញ​ម៉ូតូ​មួយ​ទឹក ត្រូវប្រយ័ត្ន​អី​ខ្លះ?

ចុច​អាន៖ ការ​ពិតអីចឹង​សោះ​​ ​​បាន​ម៉ូតូ​ជិះ​​ចេះ​តែ​ឆាប់​​អស់​សាំង​!

 

អត្ថបទ៖ ប៊ុណ្ណារ៉ា