ព្រឹក​នេះ ​ក្រសួង​ហិរញ្ញវត្ថុ និង ADB បើក​កិច្ចប្រជុំ​ពិគ្រោះ​យោបល់​

ព្រឹក​នេះ ​ក្រសួង​ហិរញ្ញវត្ថុ និង ADB បើក​កិច្ចប្រជុំ​ពិគ្រោះ​យោបល់​ភ្នំពេញ ​៖ នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​៣១ ខែ​មីនា ឆ្នាំ​២០១៦​នេះ ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ សហការ​ជាមួយ​ធនាគារ អភិវឌ្ឍ​អាស៊ី បាន​បើក​កិច្ចប្រជុំ​ពិគ្រោះ​យោបល់ ស្ដីពី​សេចក្ដីព្រាង​ឯកសារ​គោល​នយោបាយ ស្ដីពី​ការ​អភិវឌ្ឍ យន្តការ​ភាពជា​ដៃគូ រវាង​រដ្ឋ និង​ឯកជន សម្រាប់​គ្រប់គ្រង​គម្រោង​វិនិយោគ​សាធារណៈ។

កម្មវិធី​នេះ​រៀបចំ​ប្រព្រឹត្តទៅ​នៅ​សណ្ឋាគារ ឡឺ​រ៉ូយ៉ាល់ ក្រោម​អធិបតីភាព លោក អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ៕