ទីបំផុត ថោ​ន បញ្ចេញ​វីដេអូ​ភាគ​បន្ត​ ​និយាយ​ពី​ប្រវត្តិ​ពិធីបុណ្យ​ចូលឆ្នាំ​ខ្មែរ​ហើយ​!…(​មាន​វីដេអូ​)

6 Videos


​បន្ទាប់​ថត​បទ​ច្រៀង​ត្រៀម​សម្រាប់​អបអរ​ក្នុង​ពិធីបុណ្យ​ចូលឆ្នាំថ្មី​ប្រពៃណីជាតិ​ខ្មែរ​រួចមក ឥលូវ​នេះ ផលិតកម្ម​ថោ​ន បាន​បញ្ចេញ​នូវ​ខ្សែ​វីដេអូ​ខ្លី​ដ៏​មាន​ខ្លឹមសារ​មួយ​មាន​រយៈពេល​ប្រមាណ ៤ នាទី និង ៤៤ វិនាទី ដែល​និយាយ​ពី​ប្រវត្តិ​នៃ​ការ​ប្រ​រ​ព្ធ​ពិធីបុណ្យ​ចូលឆ្នាំថ្មី​ប្រពៃណី​ជាតិខ្មែរ ។​

ទីបំផុត ថោ​ន បញ្ចេញ​វីដេអូ​ភាគ​បន្ត​ ​និយាយ​ពី​ប្រវត្តិ​ពិធីបុណ្យ​ចូលឆ្នាំ​ខ្មែរ​ហើយ​!…(​មាន​វីដេអូ​)

M88


​ខ្សែ​វីដេអូ​ខ្លី​នេះ​បានបង្ហាញ​ឱ្យ​ហៃ​សា​នុ​ជន​ទាំងឡាយ​បានទទួល​ដឹង​ពី​ដំណើរ​ដើមទង ដើមចម​ដែល​នាំឱ្យមាន​ពិធី​នេះ​ឡើង ។ ដូច្នេះ​សូម​ប្រជា​ប្រុស​ស្រី​ទាំងឡាយ​ចូល​រូ​ម​ទស្សនា​នូវ​ខ្សែ​វីដេអូ​នេះ​ដូចតទៅ ៖ សាកល​

ទីបំផុត ថោ​ន បញ្ចេញ​វីដេអូ​ភាគ​បន្ត​ ​និយាយ​ពី​ប្រវត្តិ​ពិធីបុណ្យ​ចូលឆ្នាំ​ខ្មែរ​ហើយ​!…(​មាន​វីដេអូ​)ទីបំផុត ថោ​ន បញ្ចេញ​វីដេអូ​ភាគ​បន្ត​ ​និយាយ​ពី​ប្រវត្តិ​ពិធីបុណ្យ​ចូលឆ្នាំ​ខ្មែរ​ហើយ​!…(​មាន​វីដេអូ​)