ការងារ​ទទួល​ចំណូល​ខ្ពស់​ទាំង ១៥ សម្រាប់​មនុស្ស​ដែល​ពូកែ​ធ្វើ​ការងារ​ច្រើន​នៅ​ពេល​តែ​មួយ

១៥) អ្នក​វិទ្យាសាស្ត្រ ឬ អ្នក​បច្ចេកវិទ្យា​ខាង​ចំណី​អាហារ ៖ ទទួល​បាន​ប្រាក់​ខែ​ជា​មធ្យម ៦៦ ៨៧០ ដុល្លារ​ក្នុង​មួយ​ខែ កម្រិត​នៃ​ការ​ងារ​រវល់​ច្រើន​ចំនួន ៥៣%។

 

១៤) អ្នក​គ្រប់គ្រង​នៅ​កន្លែង​លេង​ល្បែង​ស៊ីសង ៖ ៖ ទទួល​បាន​ប្រាក់​ខែ​ជា​មធ្យម ៧៥ ៥៩០ ដុល្លារ​ក្នុង​មួយ​ខែ កម្រិត​នៃ​ការ​ងារ​រវល់​ច្រើន​ចំនួន ៥៣%។

 

១៣) អ្នក​បច្ចេកទេស នុយក្លេអ៊ែរ ៖ ៖ ទទួល​បាន​ប្រាក់​ខែ​ជា​មធ្យម ៧៥ ៩៦០ ដុល្លារ​ក្នុង​មួយ​ខែ កម្រិត​នៃ​ការ​ងារ​រវល់​ច្រើន​ចំនួន ៥៣%។

 

១២) ប្រធាន​បញ្ជា​នាវា ឬ កប៉ាល់ ដឹក​ទំនិញ ៖ ៖ ទទួល​បាន​ប្រាក់​ខែ​ជា​មធ្យម ៧៩ ១៨០ ដុល្លារ​ក្នុង​មួយ​ខែ កម្រិត​នៃ​ការ​ងារ​រវល់​ច្រើន​ចំនួន ៦៣%។

 

១១) អ្នក​ស៊ើប​អង្កេត​បទ​ឧក្រិដ្ឋ ឬ ភ្នាក់ងារ​ពិសេស ៖ ៖ ទទួល​បាន​ប្រាក់​ខែ​ជា​មធ្យម ៨០ ៥៤០ ដុល្លារ​ក្នុង​មួយ​ខែ កម្រិត​នៃ​ការ​ងារ​រវល់​ច្រើន​ចំនួន ៥៣%។

 

១០) អ្នក​បើក​យន្តហោះ​ពាណិជ្ជកម្ម ៖ ៖ ទទួល​បាន​ប្រាក់​ខែ​ជា​មធ្យម ៨២ ៤៣០ ដុល្លារ​ក្នុង​មួយ​ខែ កម្រិត​នៃ​ការ​ងារ​រវល់​ច្រើន​ចំនួន ៦៣%។

 

៩) អ្នក​ប្រឹក្សា​យោបល់​មន្ត្រី​ប៉ូលិស និង ភ្នាក់​ងារ​ស៊ើប​អង្កេត ៖ ទទួល​បាន​ប្រាក់​ខែ​ជា​មធ្យម ៨៤ ២៦០ ដុល្លារ​ក្នុង​មួយ​ខែ កម្រិត​នៃ​ការ​ងារ​រវល់​ច្រើន​ចំនួន ៥៣%។

 

៨) ក្រុម​វិស្វករ​ឧស្សាហកម្ម ៖ ទទួល​បាន​ប្រាក់​ខែ​ជា​មធ្យម ៨៥ ១១០ ដុល្លារ​ក្នុង​មួយ​ខែ កម្រិត​នៃ​ការ​ងារ​រវល់​ច្រើន​ចំនួន ៥៣%។

 

៧) អ្នក​ដឹកនាំ​ការ​ថត​ទូរទស្សន៍ វិទ្យុ រៀប​ចំ​ឆាក និង ស្ទូឌីយោ​ថត​រូប ៖ ទទួល​បាន​ប្រាក់​ខែ​ជា​មធ្យម ៩០ ៣០០ ដុល្លារ​ក្នុង​មួយ​ខែ កម្រិត​នៃ​ការ​ងារ​រវល់​ច្រើន​ចំនួន ៦៣%។

 

៦) គ្រូ​បង្រៀន​ថ្នាក់​បឋម ឬ អនុវិទ្យាល័យ ៖ ទទួល​បាន​ប្រាក់​ខែ​ជា​មធ្យម ៩១ ៧៨០ ដុល្លារ​ក្នុង​មួយ​ខែ កម្រិត​នៃ​ការ​ងារ​រវល់​ច្រើន​ចំនួន ៥៣%។

 

៥) អ្នក​គ្រប់គ្រង​ចរាចរណ៍​ផ្លូវ​អាកាស ៖ ទទួល​បាន​ប្រាក់​ខែ​ជា​មធ្យម ១១៨ ៧៨០ ដុល្លារ​ក្នុង​មួយ​ខែ កម្រិត​នៃ​ការ​ងារ​រវល់​ច្រើន​ចំនួន ៧៨%។

 

៤) អ្នក​បើក​យន្តហោះ ជំនួយ​ការ​បើក​យន្តហោះ ឬ វិស្វករ ខាង​ការ​ហោះហើរ ៖ ទទួល​បាន​ប្រាក់​ខែ​ជា​មធ្យម ១៣១ ៧៦០ ដុល្លារ​ក្នុង​មួយ​ខែ កម្រិត​នៃ​ការ​ងារ​រវល់​ច្រើន​ចំនួន ៧២%។

 

៣) វិស្វករ​ប្រេង​ឥន្ធនៈ ៖ ទទួល​បាន​ប្រាក់​ខែ​ជា​មធ្យម ១៤៧ ៥២០ ដុល្លារ​ក្នុង​មួយ​ខែ កម្រិត​នៃ​ការ​ងារ​រវល់​ច្រើន​ចំនួន ៥៣%។

 

២) ពេទ្យ​ជំនាញ​ខាង​ថ្នាំ​ស្ពឹក ៖ ទទួល​បាន​ប្រាក់​ខែ​ជា​មធ្យម ១៥៨ ៩០០ ដុល្លារ​ក្នុង​មួយ​ខែ កម្រិត​នៃ​ការ​ងារ​រវល់​ច្រើន​ចំនួន ៥៣%។

 

១) គ្រូពេទ្យ​ជំនាញ​ខាង​ថ្នាំ​បង្ការ​រៀង​កាយ ៖ ទទួល​បាន​ប្រាក់​ខែ​ជា​មធ្យម ១៩៤ ៩៩០ ដុល្លារ​ក្នុង​មួយ​ខែ កម្រិត​នៃ​ការ​ងារ​រវល់​ច្រើន​ចំនួន ៥៣%។

 

Author: ​ប្រែ​សម្រួល​៖ ជី លី​ស៊ុន Source: businessinsider.com