សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញជាអធិបតីនៅក្នុងពិធីបិទ សន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារ របស់ក្រសួងអប់រំ 

ភ្នំពេញ:
នៅរសៀល ថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦នេះ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នឹងអញ្ជើញជាអធិបតីនៅក្នុងពិធីបិទ សន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារ របស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ឆ្នាំ២០១៥ ។ 

សន្និបាតនេះ បានធ្វើឡើងអស់រយៈពេល៣ថ្ងៃរួចមកហើយ តាំងពីថ្ងៃទី២៩ ខែមីនា ឆ្មាំ ២០១៦ នៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា (សាលាតិកណូ) ហើយសន្និបាតនេះ គឺក្នុងគោលបំណងបង្ហាញពីលទ្ធផលការងារអប់រំកន្លងមក និងលើកទិសដៅការងារអនុវត្ត សម្រាប់ឆ្នាំបន្ទាប់ទៀត។
កម្មវិធីនេះនឹងចាប់ផ្តើមនៅម៉ោង៣:៣០នាទី រសៀល នៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា៕
 សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញជាអធិបតីនៅក្នុងពិធីបិទ សន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារ របស់ក្រសួងអប់រំ 

 សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញជាអធិបតីនៅក្នុងពិធីបិទ សន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារ របស់ក្រសួងអប់រំ 

 សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញជាអធិបតីនៅក្នុងពិធីបិទ សន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារ របស់ក្រសួងអប់រំ