តារាចម្រៀងវ័យក្មេង ស្រលាញ់តួកំប្លែងវ័យ ៥៨ឆ្នាំ ផ្អែមល្ហែមមិនចាញ់ក្មេង

បរទេស៖ តារាចម្រៀងរូបស្រស់វ័យ២៧ឆ្នាំ Jessica Lowndes ត្រូវគេដឹងថា កំពុងស្រលាញ់គ្នាជាមួយ បុរសតួកំប្លែង ជើងចាស់វ័យ ៥៨ឆ្នាំ Jon Lovitz ហើយមើលទៅ សភាពគូស្នេហ៍ ខុសវ័យមួយគូនេះគឺ ផ្អែមល្ហែមមិនចាញ់ ក្មេងនោះទេ ។

ស្រីស្រស់ Jessica Lowndes និងគូស្នេហ៍ Jon Lovitz បានបង្ហោះរូបភាព ផ្អែមល្ហែម ជាច្រើនសន្លឹក ជាមួយគ្នា ដូចគូស្នេហ៍វ័យក្មេង ហើយអ្នកទាំងពីរ បានទទួលទាំងការសរសើរ និងរិះគន់ ៕
ទស្សនារូបភាពជាមួយ Looking TODAYទាំងអស់គ្នា!

តារាចម្រៀងវ័យក្មេង ស្រលាញ់តួកំប្លែងវ័យ ៥៨ឆ្នាំ ផ្អែមល្ហែមមិនចាញ់ក្មេង

តារាចម្រៀងវ័យក្មេង ស្រលាញ់តួកំប្លែងវ័យ ៥៨ឆ្នាំ ផ្អែមល្ហែមមិនចាញ់ក្មេង

តារាចម្រៀងវ័យក្មេង ស្រលាញ់តួកំប្លែងវ័យ ៥៨ឆ្នាំ ផ្អែមល្ហែមមិនចាញ់ក្មេង

តារាចម្រៀងវ័យក្មេង ស្រលាញ់តួកំប្លែងវ័យ ៥៨ឆ្នាំ ផ្អែមល្ហែមមិនចាញ់ក្មេង

តារាចម្រៀងវ័យក្មេង ស្រលាញ់តួកំប្លែងវ័យ ៥៨ឆ្នាំ ផ្អែមល្ហែមមិនចាញ់ក្មេង