សាលា​រាជធានី​ភ្នំពេញ ​បាន​និង​កំពុង​ដំឡើង​របារ​កាត់​ទទឹង​ផ្លូវ​ចំនួន​៤​ទីតាំង​ដើម្បី​អបអរសាទរ​បុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំ​ថ្មី

សាលា​រាជធានី​ភ្នំពេញ ​បាន​និង​កំពុង​ដំឡើង​របារ​កាត់​ទទឹង​ផ្លូវ​ចំនួន​៤​ទីតាំង​ដើម្បី​អបអរសាទរ​បុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំ​ថ្មីភ្នំពេញ ​៖ ​​ដើម្បី​អបអរសាទរ​បុណ្យ​ចូលឆ្នាំ​ថ្មី​ប្រពៃណី​ជាតិ​ខ្មែរ ដែល​នឹង​ឈាន​មកដល់​នា​ពេល​ដ៏​ខ្លី​ខាង​មុខ​នេះ សាលា​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ បាន​និង​កំពុង​ដំឡើង​របារ​កាត់​ទទឹង​ផ្លូវ​ចំនួន​៤​ទីតាំង។

មន្ត្រី​សាលា​រាជធានី​ភ្នំពេញ​បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា ដើម្បី​អបអរសាទរ​បុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំ​ថ្មី​ប្រពៃណី​ជាតិ​ខ្មែរ សាលា​រាជធានី​ភ្នំពេញ ​បាន​និង​កំពុង​​ដំឡើង​របារ​កាត់​ទទឹង​ផ្លូវ​ចំនួន​៤​ទីតាំង ក្នុង​នោះ​រួម​មានៈ​
១-​មហាវិថី​ព្រះ​នរោត្តម ខាងជើង​វិមានឯករាជ្យ។
២-​មហាវិថី​ព្រះ​នរោត្តម ទល់មុខ​នាឡិកា​រមណីយដ្ឋាន​​វត្ត​ភ្នំ។
៣-​តីរវិថី ព្រះស៊ីសុវត្ថិ ជិត​ព្រះ​គន្លង់។
៤-​មហាវិថី​ព្រះសីហនុ ខាងលិច​រង្វង់​មូល​សម្តេច​សង្ឃ ជួន ណាត៕
សាលា​រាជធានី​ភ្នំពេញ ​បាន​និង​កំពុង​ដំឡើង​របារ​កាត់​ទទឹង​ផ្លូវ​ចំនួន​៤​ទីតាំង​ដើម្បី​អបអរសាទរ​បុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំ​ថ្មី

សាលា​រាជធានី​ភ្នំពេញ ​បាន​និង​កំពុង​ដំឡើង​របារ​កាត់​ទទឹង​ផ្លូវ​ចំនួន​៤​ទីតាំង​ដើម្បី​អបអរសាទរ​បុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំ​ថ្មី

សាលា​រាជធានី​ភ្នំពេញ ​បាន​និង​កំពុង​ដំឡើង​របារ​កាត់​ទទឹង​ផ្លូវ​ចំនួន​៤​ទីតាំង​ដើម្បី​អបអរសាទរ​បុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំ​ថ្មី