រាជធានី​ភ្នំពេញ​ជាប់​ជា​ទិស​ដៅទេសចរណ៍​ល្អ​ដាច់​គេ​នៅ​អាស៊ី

គេហទំព័រ​ទេសចរណ៍​ល្បី​ពេញ​ពិភពលោក  Trip Advisor បាន​ជ្រើសរើស​ទីតាំង​ល្អ​ដាច់​គេ​សម្រាប់​ដំណើរ​កម្សាន្ត​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៦ ចំនួន​១០ នៅ​អាស៊ី  ឬ Top Destinations on the rise -Asia ។ ចំពោះ​រាជធានី​ភ្នំពេញ ស្ថិត​ក្នុង​លេខ​រៀង​ទី​៩ ។ ចំណាត់ថ្នាក់​លេខ​១ បាន​ទៅ​លើ​ក្រុង​ញូ​វ​ដេ​លី្ល ប្រទេស​ឥណ្ឌា ។ ទោះជា​យ៉ាងណា​ក៏​ដោយ​TripAdvisor មិន​បាន​បង្ហាញ​ពី​លក្ខណៈ​វាយតម្លៃ ឬ​វិនិច្ឆ័យ​លើ​ការ​ជ្រើសរើស​ទីកន្លែង​ល្អ​ដាច់​គេ​ទាំងនោះ​ទេ ។

រាជធានី​ភ្នំពេញ​ជាប់​ជា​ទិស​ដៅទេសចរណ៍​ល្អ​ដាច់​គេ​នៅ​អាស៊ី

ទីតាំង​ទេសចរណ៍​ទាំង​១០​នោះ គឺ​៖
១-​រដ្ឋធានី​ញូ​វ​ដេ​លី្ល ប្រទេស​ឥណ្ឌា ។

រាជធានី​ភ្នំពេញ​ជាប់​ជា​ទិស​ដៅទេសចរណ៍​ល្អ​ដាច់​គេ​នៅ​អាស៊ី

២-​ក្រុង​ប៊ែ​ក​ហ្កា​ល័​រ ប្រទេស​ឥណ្ឌា ។

រាជធានី​ភ្នំពេញ​ជាប់​ជា​ទិស​ដៅទេសចរណ៍​ល្អ​ដាច់​គេ​នៅ​អាស៊ី

៣-​ឆ្នេរ Khao Lak ប្រទេស​ថៃ ។

រាជធានី​ភ្នំពេញ​ជាប់​ជា​ទិស​ដៅទេសចរណ៍​ល្អ​ដាច់​គេ​នៅ​អាស៊ី

៤-​រដ្ឋធានី  Colombo ប្រទេស​ស្រី​លង្កា ។

រាជធានី​ភ្នំពេញ​ជាប់​ជា​ទិស​ដៅទេសចរណ៍​ល្អ​ដាច់​គេ​នៅ​អាស៊ី

៥-​ឆ្នេរសមុទ្រ Karon ប្រទេស​ថៃ ។

រាជធានី​ភ្នំពេញ​ជាប់​ជា​ទិស​ដៅទេសចរណ៍​ល្អ​ដាច់​គេ​នៅ​អាស៊ី

៦-​ឆ្នេរសមុទ្រ Sanur លើ​កោះ​បាលី ប្រទេស​ឥណ្ឌូ​ណេ​ស៊ី ។

រាជធានី​ភ្នំពេញ​ជាប់​ជា​ទិស​ដៅទេសចរណ៍​ល្អ​ដាច់​គេ​នៅ​អាស៊ី

៧-​រដ្ឋធានី Yerevan ប្រទេស​អា​មេ​នី ។

រាជធានី​ភ្នំពេញ​ជាប់​ជា​ទិស​ដៅទេសចរណ៍​ល្អ​ដាច់​គេ​នៅ​អាស៊ី

៨-​ឆ្នេរ Nha Trang ប្រទេស​វៀតណាម ។

រាជធានី​ភ្នំពេញ​ជាប់​ជា​ទិស​ដៅទេសចរណ៍​ល្អ​ដាច់​គេ​នៅ​អាស៊ី

៩-​រាជធានី​ភ្នំពេញ ប្រទេស​កម្ពុជា ។

រាជធានី​ភ្នំពេញ​ជាប់​ជា​ទិស​ដៅទេសចរណ៍​ល្អ​ដាច់​គេ​នៅ​អាស៊ី

១០-​ក្រុង​ប្រវត្តិសាស្ត្រ Hue ប្រទេស​វៀតណាម ៕