ប្រធានាធិបតី​អាហ្វ្រិក​ខាងត្បូង​ត្រូវ​តុលាការ​កំណត់​ឲ្យ​សង​ប្រាក់​ពីបទ​ពុករលួយ​

dnt-news : ​ជា​លើកទីមួយ​មិន​ធ្លាប់មាន​ទេ ដែល​ប្រធានាធិបតី​របស់​ប្រទេសមួយ​ត្រូវបាន​តុលាការ​តម្រូវ​ឲ្យ​សង​ប្រាក់​រដ្ឋ ដែល​បាន​យកទៅ​ចំណាយ​ក្នុងការ​សាងសង់​គេហដ្ឋាន​ផ្ទាល់ខ្លួន​។ ជាក់ស្តែង កាលពី​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍​ទី​៣១​មីនា តុលាការ​ធម្មនុញ្ញ​នៃ​ប្រទេស​អាហ្វ្រិក​ខាងត្បូង បានសម្រេច​សេចក្តីតម្រូវ​ឲ្យ​លោក​ប