ក្រុម IS ជាង​៣៤​នាក់​បាន​ស្លាប់​នៅក្នុង​ខេត្ត​អាន​បារ​អ៊ីរ៉ាក់​

ក្រុង​បា​កដាដ​៖ ប្រភព​សន្តិសុខ​ថ្នាក់​ខេត្ត​មួយ​បាន​និយាយថា ពួក​សកម្មប្រយុទ្ធ​រដ្ឋ​អុ​ិ​ស្លាម​សរុប​ទាំងអស់​៣៤​នាក់​បាន​ស្លាប់​ក្នុង​វាយប្រហារ​ពី​អាកាស នឹង​ការវាយប្រហារ​ដោយ​គ្រាប់បែក​នៅក្នុង​ខេត្ត​អាន់​បារ របស់​ប្រទេស​អ៊ីរ៉ាក់​ភាគ​ខាងលិច​កាលពី​ថ្ងៃ​ពុធ​។