ទារក​បៅ​ទឹកដោះ​ម្តាយ​អាចជួយការពារឲ្យ​ផុតពី​វីរុស​អេដស៍​បាន​

dnt-news : ​តាម​ការស្រាវជ្រាវ​រប​ស់​ក្រុម​អ្នកស្រាវជ្រាវ​អាមេរិក​មួយ​បាន​លើកឡើងថា ទឹកដោះ​ម្តាយ​ជួយ​ការពារ​កូនតូច​ឱ្យគេ​ផុតពី​ការឆ្លង​វីរុស​អេដស៍​បាន​។ បើតាម​ការពិសោធ​លើស​ត្វ​កណ្តុរ​ដែលមាន​មេរោគ HIV បាន​បង្ហាញថា ទោះបីបើ កូនៗ​របស់​វា​មួយចំនួន​ទទួលបាន​វីរុស​នេះ​ពី​ការ​បំបៅ​ដោយ​ទឹកដោះ​ក្តី ក៏ប៉ុន្តែ​ទឹ